English Latinica

Барајево


Градска општина Барајево је у целини изван градског подручја града Београда и просторно спада у приградске општине, а смештена је на правцу југ–југозапад у односу на Београд. Центар општине, насеље Барајево, удаљено је од центра Београда 27 км. Општина је формирана 1956. године, као једна од општина административног подручја Београда. Прва насеља на територији општине Барајево појавила су се пре пет хиљада година, у доба неолита. Највеће неолитско насеље на територији барајевске општине било је у Барајеву и заузимало је простор од око 100 хектара, а налазило се на локалитету које је у археологији познат под именом Кремените њиве, крај пута Барајево - Липовица. Демографски, иако је од 1981. у градској општини Барајево присутан негативан природан прираштај, од 1991. постоји значајан пораст броја становника. По подацима са редовних пописа, општина је 1981. имала 18.815 становника, 1991. 20.846, 2002. године 26.630. ,а 2011. године 27.036 становника. Само насеље Барајево има око 9 000 становника.ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top