English Latinica

Деспотовац


Општина Деспотовац се налази у источном делу Србије, односно са источне стране Велике Мораве и простире се између 43 степени и 57 минута и 44 степени и 13 минута северне географске ширине, односно 21 степен и 15 минута и 21 степен и 50 минута од Гринича. Седиште Општине је у Деспотовцу. У свом источном делу Општина је брдско планинског карактера оивичена венцима Кучајских планина, док је западни део равничарског карактера и погодан је за пољопривредну производњу. Скоро целом дужином територије Општине протише река Ресава. Најнижа апсолутна надморска висина износи 130 м, а највиша 1.336 м. (Бељаница)Може се рећи да је Општина Деспотовац саобраћајницама добро повезана са 8 општина које је окружују. Путевима Деспотовац - Свилајнац - Марковац (35) км., Деспотовац - Ћуприја (22 км) и Деспотовац - Јагодина (35 км), општина Деспотовац је повезана са ауто путем Београд - Ниш. Укупна дужина регионалних путева на територији општине Деспотовац износи 112,5 км. а локална путна мрежа 87,5 км. Такође постоји и железничка пруга у дужини од 42 км. Површина територије општине Деспотовац износи 62.278 ха или око 623 км2. Пољопривредно земљиште простире се на 31.481 ха, а шумско на 26.688 ха. Остало је неплодно и грађевинско земљиште. У структури овог земљишта преовлађују оранице и баште. Општину Деспотовац чини 31 насељено место, од чега су 2 градског карактера (Деспотовац и Ресавица). Општина Деспотовац броји око 25 000 становника, од чега у граду Деспотовцу живи 5 000 становника и у Ресавици 2.500.ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top