English Latinica

Ковачица


Ковачица је смештена у југозападном делу Баната, у додирној зони јужнобанатске лесне заравни и лесне терасе. Западно од овог места на удаљености од 13 км протиче река Тамиш. У саобраћајном погледу Ковачица има повољан положај. Железничком пругом је повезана са Панчевом и Зрењанином, а асфалтним путем са осталим местима општине и важним градским центрима. Прво насеље под именом Ковачица помиње се 1751. када након расформирања Потископоморишке војне границе бројни српски граничари са својим породицама насељавају ово место. Формирањем Немачкобанске војне границе од 1767. године Ковачица добија мађарско име Анталфалва (Анталово село). Досељеници су са собом довели свог свештеника и учитеља, заједнички саградили објекат који је био подељен на молитвени дом и школу, подигли себи куће и успешно организовали живот у новој средини. У националној стуктури преовладава словачко становништво, а затим следе Срби, Румуни, Мађари, Роми и други. Ковачица има 6 500 становника, док цела општина Ковачица има скоро 26 000 становника.ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top