English Latinica

Лазаревац


Лазаревац лежи у живописном делу Шумадијске Колубаре, у непосредној близини реке Колубаре, на надморској висини 157м. Шумадијска Колубара нагнута је према реци Колубари, по којој је и добила своје име. Северозападна страна колубарске равни, на којој лежи Лазаревац, је равничарска, а југоисточна је брдовита и претежно воћарска. Територија ове комуне обухвата овај део наше земље који је изграђен од различитих стена, како у погледу геолошке старости и начина појављивања тако и у погледу њиховог тепографског и хемијског састава. У геолошки најстарије стене ове комуне убрајају се палеозојски кристални скрињци, затим тријаски и кредни кречњаци, пешчари и лапорци. О доста бурној геолошкој прошлости ове околине сведочи велика маса излучених вулканских стена дацита и андезита у Рудовцима и Барошевцу. У насељу Лазаревац живи око 24 000 становника, док цела општина Лазаревац броји нешто више од 58 000 становника.

ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top