English Latinica

Матарушка бања


Матарушка Бања је градско насеље града Краљева у Рашком округу. Матарушка Бања спада у ИИ групу најразвијенијих бања Србије заједно са Бањом Ковиљачом, Буковичком бањом и Нишком бањом, које, појединачно гледано, остварују преко 100.000 ноћења годишње, са релативно развијеном лечилишном функцијом, солидном материјалном базом и повољним положајем (близина комуникацијских праваца, градских насеља и других чинилаца). У насељу Матарушка Бања живи око 3 000 становника.ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top