English Latinica

Нишка Бања


Нишка Бања је градско насеље у градској општини Нишка Бања на подручју града Ниша у Нишавском округу. Нишка Бања спада у ИИ групу најразвијенијих бања Србије заједно са Бањом Ковиљачом, Буковичком Бањом и Матарушком Бањом, које, појединачно гледано, остварују преко 100.000 ноћења годишње, са релативно развијеном лечилишном функцијом, солидном материјалном базом и повољним положајем (близина комуникацијских праваца, градских насеља и других чинилаца). Природни лековити фактори у Нишкој Бањи су блага, умерено-континентална клима, термоминералне воде, природно минерално блато и лековити гасови. Лековите воде, које извиру са пет извора („Главно врело“, „Сува бања“, „Школска чесма“, „Бањица“ и „Пасјача“), припадају групи земноалкалних хомеотерми (36-38° Ц), благо минерализованих, слабо радиоактивних са капацитетом од 56 литара у секунди. Насеље Нишка Бања броји око 4 400 становника, док цела општина Нишка Бања има близу 15 000 становника.ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top