English Latinica

Оџаци


Општина Оџаци се налази у западном делу Бачке, на левој обали Дунава у дужини од 9, 5 км. Територијално припада Западно - Бачком округу АП Војводине, Републике Србије. Окружена је општинама Апатин, Сомбор, Кула, Врбас, Бачка Паланка, Бач и на Дунаву се граничи са Републиком Хрватском. Територија општине Оџаци се простире на површини од 41. 115, 89 ха. Састоји се од 9 Катастарских општина: К. О. Оџаци, К. О. Бачки Грачац, К. О. Бачки Брестовац, К. О. Српски Милетић, К. О. Богојево, К. О. Каравуково, К. О. Дероње, К. О. Ратково и К. О. Лалић које су истовремено насељена места. По величини територије, општина Оџаци спада међу мање општине на подручју Војводине. Општински центар, насеље Оџаци, се налази у средишту територије општине док су остала насеља зракасто распоређена око општинског центра. Први помен Оџака везује се за 1557. Или 1558. Годину. Оџаци се тада помињу као насеље у Бачкој које су основали Турци за време војних операција које су водили у јужној Угарској. О пореклу имена насеља постоји више теорија, једна од њих је да име води порекло од имена турског војног одреда који је боравио на простору насеља, постоји и теорија по којојиме води порекло од турске речи за димњак, (због димњака који су вирили из земуница првог насеља) , као и да су Оџаци добили назив по босанском Оџаку одакле је у 16. Веку досељено 7 српских породица. Општина Оџаци броји око 31 000 становника, а насеље Оџаци 9 000 становника.ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top