English Latinica

Смедерево


Град Смедерево захвата благо заталасано низијско подручје јужног обода Панонског басена, у крајњем северо-источном делу Шумадије. Територија града припада Подунављу и доњем Поморављу. Простире се непосредно испред ушћа Велике Мораве у Дунав, при чему (у хидрографском погледу) највећим делом припада сливу Велике Мораве. Општина Смедерево је основна територијална јединица у којој грађани остварују локалну самоуправу у складу са Уставом. Територију Општине чине подручија 27 насељених места, које улазе у њен састав. На градском подручју Смедерева живи 108 000 становника, док у самом граду Смедерево живи око 65 000 становника.

ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top