English Latinica

Сремска Рача


Сремска Рача је насеље у Србији у општини Сремска Митровица у Сремском округу и 35 км је удаљена од Сремске Митровице. Налази се на уском појасу између река Саве и Босута. Сремска рача је типичан равничарски крај са просечном надморском висином од 81м и максималном висинском разликом од 2 м. Терен насеља је зато под директним утицајем река Саве и Босута. Простор Сремске раче има нешто влажнију умерено-континенталну климу. У насељу Сремска Рача живи око 1 000 становника.ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top