English Latinica

Владимирци


Владимирци су једно од 29 насељених места и географски, привредни, културни и административни су центар општине Владимирци. На подручју општине према попису из 2002.године живи 20.373 становника у 6.834 домаћинства од чега је преко 16.000 пољопривредног становништва. Владимирци су изразито пољопривредна општина и на њеном подручју пољопривредне површине заузимају 28.298 ха или 81%од укупне површине општине,од чега ораничне површине заузимају 22.700 ха. Територија општине је благо заталасана са просечном надморском висином од око 100 м и умереноконтиненталном климом.ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top