English Latinica

Жагубица


Жагубица је насеље са око 4.000 становника и седиште истоимене ошптине Источне Србије и Хомоља. Лежи на северној страни Бељанице на обали чисте и бистре реке Млаве.Окружена је још увек недирнутом природом којом доминирају прави бисери и споменици природе , који по својим особеностима заокупљују пажњу светских стручњака. Општина Жагубица обухвата територију од 760км, са 17 насељених места и 4.891 домаћинстава. Општина Жагубица има близу 17 000 становника, од којих око 15 000 живи у земљи и 2.000 становника који су на привременом раду у иностранству. Део културне баштине становништва једног краја су и кућна радиност, занати - нарочито уметнички,израда сувенира, народне ношње и фолклор. Ове делатности су истовремено и елемент привреðивања,запошљавања, задовољавања потреба локалног становништва, али такоðе у условима развијеног туризма могу бити и значајан допунски елемент туристичке понуде.ЗАПРАТИТЕ НАС НА

Top